U OŠ Šime Budinića, u Zadru, u organizaciji ZDA, 24. siječnja 2020. godine održana je arhitektonska radionica za djecu naziva „Točka, linija, ploha, volumen“.

Radionicu su vodili volonteri, članovi ZDA: Lucija Melada, Margareta Magdić Begonja, Ivana Mandić Bukulin i Marin Bukulin, uz pomoć učiteljice Andree Lovrin.

Radionica se održala u 4.e razredu, pri čemu je učenicima na jednostavan način objašnjen proces projektiranja i prostornog planiranja, što su potom djeca primjenili u praksi. Spajajući točke na unaprijed pripremljenim listovima papira dobili su konture (tlocrte i fasade), koje su zatim izrezivali. Tako dobivene plašteve su presavijali i lijepili čime su nastali volumeni – zgrade, koje su zatim slagane u različite kompozicije oblikujući tako – naselja.

Po završetku radionice, djeca su izrađene makete ponijela sa sobom za uspomenu.