Udruženje hrvatskih arhitekata --prijava
„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj“
Prijavom na ovaj Poziv prijavitelji iskazuju interes za programsku, prostornu i administrativnu podršku za programe koje namjeravaju realizirati u 2016. godini.Na ovaj poziv mogu se prijaviti programi koji ulaze u opis djelatnosti Udruženja hrvatskih arhitekata kao što su: gostujuća predavanja, radionice, tribine, izdavački projekti, izložbe.Sredstva za podršku za odabrane programe Udruženje hrvatskih arhitekata zatražit će putem javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture, te ostalim javnim pozivima lokalnih samouprava.
Uvjeti sudjelovanja:Prijaviti se mogu autori i autorski timovi, pod uvjetom da je voditelj programa član UHA-e. UHA se kao organizator programa obavezuje prihvaćenim programima osigurati koordinacijsku i logističku podršku pod uvjetom da je angažman djelatnika UHA-e ugrađen u troškovnik programa. Predlagatelj programa se obavezuje da će u svim materijalima vezanim za program uz autorstvo isticati UHA-u kao organizatora programa.Svaki predlagatelj može sudjelovati u ovom pozivu s više prijedloga.
Realizacija programa ovisi o financijskim sredstvima dobivenim putem nacionalnih poziva za financiranje.
Tema na koji se predloženi projekti trebaju referirati je:„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj“
Prijava treba sadržavati:1. Ime i prezime autora / predlagatelja:2. Imena suradnika:3. Kontakt telefon:4. Kontakt e-mail:5. Podatke o predlagatelju i realizatoru/ ima programa (kratke biografije):6. Naziv programa:7. Kratki opis programa (do 3 kartice teksta):8. Cilj programa:9. Faze realizacije programa:10. Troškovnik (nacrt okvirnog troškovnika):
Svoje prijave šaljite na e-mail adresu: tajnistvo@uha.hr

Prijavljene programe valorizirat će predsjednica UHA-e Sanja Cvjetko Jerković i dopredsjednici: prof. dr. Karin Šerman i Dražen Pejković.
Rok za prijavu je: 31.8.2015.
Odabrani autori bit će obaviješteni telefonom ili e-mailom najkasnije do 7.9.2015.