Nakon Zagreba i Zadra, u nastavku uspješne suradnje između Društva arhitekata Zadra i Društva arhitekata Splita, postavljena je u Sveučilišnoj biblioteci u Splitu u organizaciji DASa izložba Vizualiziranje Venecije/Zadra.