ZBOG NOMINACIJA ZA EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE – MIES VAN DER ROHE AWARD 2021.

UHA vas poziva na dostavu dokumentacije o projektima ostvarenim u razdoblju nakon 1.1.2020. godine.

Ostvarenja prijavljena do 15.8.2020. zajedno s ostvarenjima iz 2019. godine  ulaze u konkurenciju za nominacije za European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2021.

Online sustav prijava bit će otvoren i nakon 15.8.2020. sve do krajnjeg roka za prijavu za Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini u siječnju 2021. godine.

Osobe koje žele sudjelovati trebaju biti članovi UHA-e (gradskih, županijskih ili regionalnih društava arhitekata) s reguliranom članarinom za 2020. godinu u matičnom društvu arhitekata. Iznimno, ukoliko autor ili jedan od koautora prijavljenog rada nije arhitekt, za nju/njega nije obavezno članstvo u UHA-i.

Autori prijavom potvrđuju istinitost podataka i usklađenost sa zakonima, propisima i planovima države u kojoj su ostvarenja izvedena / objavljena. UHA ne odgovara za bilo kakve sporove koji bi mogli proizaći zbog krivo navedenih podataka pri prijavi radova.

Način prezentacije – ONLINE prijava

1. Tekstualni opis (do 1.800 znakova s razmacima)

2. 6 fotografija od kojih jedna glavna fotografija za objavu u katalogu i kao naslovna ilustracija rada, a ostalih pet za web-objavu i potrebe arhiva UHA-e  (sve fotografije: A3 format, max širina 4961 px/ 300 dpi/ max 5 MB, u *.jpg CMYK formatu)

3. Do 10 grafičkih priloga (situacija, tlocrti, presjeci, pročelja, aksonometrije, sheme, dijagrami i tsl.) za arhivu i web-objavu (svaki prilog: A3 format, max širina 4961 px/ 300 dpi/ max 5 MB, u *.jpg CMYK formatu)

4. Plakat – NIJE OBAVEZNO – NE PREDAVATI U FAZI RANIH PRIJAVA!

5. Potvrda o uplati kotizacije (*.jpg ili *.pdf format max 5MB) – NIJE OBAVEZNO – NE UPLAĆIVATI KOTIZACIJU!

6. Potvrda o uplati članarine za 2020. godinu za sve autore (*.jpg ili *.pdf format max 5MB)

7. Izjava o autorstvu i suglasnost za korištenje materijala potpisana od strane svih autora (*.jpg ili *.pdf format max 5MB)

 

Publicistika / nakladnički rad

1. Tekstualni opis (do 1.800 znakova s razmacima)

2. Jedna GLAVNA fotografija ili prikaz naslovnice za objavu u katalogu i na webu kao naslovna ilustracija rada (A3 format, max širina 4961 px/ 300 dpi/ max 5 MB, u *.jpg CMYK formatu)

3. 5 dodatnih fotografija ili prikaza prijeloma za arhivu i web (svaki prilog: A3 format, max širina 4961 px/ 300 dpi/ max 5 MB, u *.jpg CMYK formatu)

4. Potvrda o uplati kotizacije (*.jpg ili *.pdf format max 5MB) – NIJE OBAVEZNO – NE UPLAĆIVATI KOTIZACIJU!

5. Potvrda o uplati članarine za 2020. godinu (*.jpg ili *.pdf format max 5MB)

6. Izjava o autorstvu i suglasnost za korištenje materijala potpisana od strane svih autora (*.jpg ili *.pdf format max 5MB)

7. 3 primjerka potrebno dostaviti na adresu UHA-e najkasnije do 15.01.2021.

Svi uredno predani radovi bit će trajno dostupni i pretraživi na mrežnim stranicama UHA-e kao dio digitalnog arhiva i baze podataka koje Udruženje razvija u suradnji sa svim lokalnim društvima.

Upute za izradu plakata, iznos kotizacije i sastav stručnog žirija koji će donijeti odluku o godišnjim nagradama Udruženja hrvatskih arhitekata bit će objavljeni u studenom 2020. godine.

Otvorenje Godišnje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su u ožujku 2021. godine.

 

PRIJAVA

VAŽNO: ukoliko ste se već registrirali zbog prijave za Godišnju izložbu ostvarenja u 2019. godini, molimo da koristite tada kreirana korisnička imena i lozinke! Ukoliko ste zaboravili lozinku, molimo da koristite opciju ‘Zaboravljena lozinka’.